Sinistres

La nostra filosofia

Encara que les empreses i les persones adoptin una estratègia proactiva de gestió del risc amb la finalitat d'evitar possibles pèrdues, sempre s'acaben produint reclamacions que han de tractar-se de manera equitativa i àgil per aconseguir que les molèsties que afectin als negocis i les vides dels titulars de les nostres pòlisses siguin mínimes. La qualitat del nostre servei d'atenció de sinistres resulta essencial per a la nostra marca. El nostre objectiu és respondre amb promptitud a tot tipus de sinistres, tant grans com petits. Som conscients que hem de disposar d'una estratègia flexible per poder gestionar cada sinistre de manera personalitzada. Volem ser tan accessibles com puguem per als nostres clients i prestar serveis de màxima qualitat a través del nostre equip de gestió.

El nostre equip

A Markel España els sinistres es tracten mitjançant un equip propi, específic i experimentat integrat per gestors de reclamacions, administradors, perits taxadors i personal tècnic. Si cal, podem involucrar en el procés a tercers en el nostre nom o el dels titulars de les nostres pòlisses per garantir que els sinistres es gestionin i atenguin de la manera més eficaç possible.

 

Com notificar un sinistre

La major part de la nostra activitat comercial té lloc a través de corredories d'assegurances. En cas de sinistre,  tret que la seva pòlissa disposi el contrari, generalment haurà de posar-se en contacte en primer lloc amb la corredoria en la qual hagi subscrit originalment la seva pòlissa.  El seu assessor l’atendrà i ens farà arribar la documentació que calgui per gestionar el sinistre al correu notificaciones@markelintl.com.

Per a qualsevol qüestió diferent d'una primera notificació podeu enviar un missatge a:

 

Covadonga de Lorenzo
Gestor de Sinistres
+34 91 788 6170
covadonga.delorenzo@markelintl.es

 

Lola Hidalgo
Gestor de Sinistres
+34 91 788 6180
lola.hidalgo@markelintl.es

 

Rebeca López 
Gestor de Sinistres
+34 91 788 6173
rebeca.lopez@markelintl.es