Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor consultants

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Markel International biedt de consultant bescherming voor de aansprakelijkheid voor door derden geleden schade als gevolg van een beroepsfout. Neem bijvoorbeeld een interim-manager die onjuist advies kan geven over de implementatie van een strategisch beleid waardoor de klant schade lijdt.

Wij bieden maatwerk en binnen de uitgebreide dekking krijgt de consultant ook juridische bijstand, begeleiding bij een gerechtelijke procedure of een vorm van alternatieve geschillenbeslechting.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor consultants (m.u.v. juridische beroepen) kan worden uitgebreid met onze Vangnet voor Verweer verzekering. De verzekering die aanvullende bescherming biedt tegen aanspraken van opdrachtgevers en/of andere derden. 

BEL ONS OP:

+31 (0)10 798 1000

  • USA dekking mogelijk
  • Ruime vergoeding kosten
  • Laag eigen risico
  • Vrijheid leveringsvoorwaarden
  • Minder uitsluitingen

Eelco de Jong

Directeur Aansprakelijkheid

+31 (0)10 798 1010

email

Valerie van Voorthuysen

Manager Beroepsaansprakelijkheid

+31 (0)10 798 1018

email

Bas Luiten

Senior Acceptant Beroepsaansprakelijkheid

+31 (0)10 798 1024

email

Matthijs de Meyere

Acceptant Beroepsaansprakelijkheid

+31 (0)10 798 1011

email

Anouk Janssens

Acceptant Beroepsaansprakelijkheid

+31 (0)10 798 1035

email

Erik Boes

Acceptant Beroepsaansprakelijkheid

+31 (0)10 798 1038

email