Uit- en inbouwkosten op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering                                                                                     

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is erg belangrijk voor elke ondernemer. Het niet op juiste manier uitvoeren van bedrijfsactiviteiten kan in sommige gevallen leiden tot schade bij klanten of andere partijen. Daarnaast kunnen ook eigen medewerkers schade oplopen door en tijdens het werk. Wanneer de werkgever hiervoor aansprakelijk wordt gesteld kunnen de kosten hoog oplopen. Het hebben van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering komt dan zeker van pas, maar een standaard bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is vaak niet voor elke onderneming passend. Uitbreidingsmogelijkheden en maatwerk zijn dan van essentieel belang en daaronder valt onder andere de dekking voor uit- en inbouwkosten.

 

Uit- en inbouwkosten                                                                                                                                  

De uit- en inbouwkostendekking biedt een verzekerde dekking voor schade van derden als gevolg van geleverde gebrekkige zaken door de verzekerde. Onder gebrekkige zaken wordt verstaan; zaken die niet voldoen aan tussen verzekerde en afnemer schriftelijk overeengekomen specificaties. Bij de uit- en inbouwkostendekking worden onder andere vergoed de kosten voor het verwijderen van de door een verzekerde geleverde gebrekkige zaak en kosten voor het plaatsen/monteren van een vervangende zaak.

Wanneer is het nou belangrijk om de uit- en inbouwkosten mee te verzekeren op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering? Voornamelijk kan het van belang zijn voor bedrijven die;

-          Zaken produceren en/of verhandelen.

-          Zaken leveren die in andere zaken worden ingebouwd of een onderdeel gaan vormen van een andere              zaak.

-          Leveren van serieproducten (hoe groter de aantallen, hoe hoger de schade kan zijn).

 

In de praktijk

Een metaalwarenfabriek levert een speciaal onderdeel (in serie geproduceerd) aan een producent van CV ketels. Nadat er 5000 van deze onderdelen zijn ingebouwd bij de CV fabrikant blijkt dat de metalen onderdelen niet goed gehard zijn bij het productieproces en daarom niet voldoen aan de overeengekomen specificaties. Met de uit- en inbouwkosten dekking is de verzekerde verzekerd voor de opgelopen schade en zijn de kosten die gemaakt worden voor het verwijderen van de onderdelen en plaatsen van vervangende onderdelen gedekt.

Andere voorbeelden zijn een defecte vloerverwarming of een gebrekkige leiding die in een muur of vloer is weggewerkt. In beide gevallen geldt dat er kosten gemaakt worden voor het verwijderen en het vervangen van het product en dan is het toch wel fijn als deze kosten onder de dekking vallen!

 

Lees hier meer informatie over onze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering