Interne Solvency II model van Markel International goedgekeurd

Solvency II  

Solvency II is het nieuwe toezichtregime/regelgeving voor verzekeraars in de Europese Unie. Hierin worden nieuwe en uitzonderlijke eisen opgesteld aan zowel het kapitaal, rapportages en risicomanagement. Het is een methode voor toezichthouders om te beoordelen of verzekeringsmaatschappijen een degelijk niveau van kapitaal hebben om hun activiteiten te kunnen uitvoeren.

 

Solvency II is opgebouwd uit drie pijlers:

 

Kapitaalvereisten

De verzekeraar moet voldoen aan een bepaald niveau van kapitaal zodat zij eens in de 200 jaar een slecht jaar kunnen lijden en dan alsnog in staat zijn om de vorderingen te betalen van polishouders. Het kapitaalvereiste kan worden berekend door middel van een standaard model of een intern model, wat betekent dat een verzekeraar een model kan creëren dat beter aansluit bij het risicoprofiel van de verzekeraar. Het bouwen van een dergelijk model is een complexe taak en het bedrijf moet een aantal strenge testen doorstaan om aan te tonen dat het bestuur actief betrokken is bij het model en begrijpt wat de methodologie achter het model is. De toezichthouder moet uiteindelijk goedkeuring geven.

 

Risico management en bedrijfsvoering van de verzekeraar

In Solvency II wordt vastgesteld hoe de verzekeraar moet worden bestuurd en beheerd en zijn er duidelijke regels voor bepaalde functies. Daarnaast moeten verzekeraars hun ‘Own Risk and Solvency Assessment’ (ORSA) ontwikkelen waaruit blijkt dat ze hun risico’s begrijpen inclusief de aspecten zoals reputatie risico en strategische risico’s. Tevens moeten ze kunnen aantonen dat ze het kapitaal hebben om hun eigen economische kapitaalbenodigdheden te kunnen ondersteunen.

 

Rapportagekader

Vanuit de verzekeraar wordt er meer rapportage verwacht dan voorheen. Een jaarverslag aan de toezichthouders (het periodieke toezicht rapport (RSR)), een driemaandelijkse rapportage aan toezichthouders en een rapportage over de publieke solvabiliteit en financiële conditie (SFCR).

De Solvency II wetgeving vervangt de huidige wetgeving naar verwachting per 1 januari 2016.