De VVE-beheerder verplicht een Wft-vergunning?

Advisering & bemiddeling

Wanneer is er eigenlijk sprake van bemiddelen en/of adviseren? Volgens de AFM is er al sprake van advisering als de beheerder offertes opvraagt en vervolgens een specifieke verzekering van een bepaalde aanbieder aanbeveelt.

Als een VVE-beheerder voor het afsluiten van een verzekering meer dan adresgegevens doorgeeft aan een verzekeraar of tussenpersoon is er volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft) sprake van ‘bemiddelen’. Een voorbeeld door de AFM gegeven is het doorgeven van de gegevens over het te verzekeren gebouw bij het opvragen van offertes voor een opstalverzekering.

Ook alle werkzaamheden die een VVE-beheerder na afsluiting van de verzekering verricht (het assisteren bij het beheer en de uitvoering van de verzekering) vallen onder bemiddelen. Daarnaast wordt het beheren van de verzekeringsportefeuille ook gezien als bemiddelen.

 

Wft-vergunning

Een Wft-vergunning is dus verplicht wanneer een VVE-beheerder bemiddelt en/of adviseert. VVE-beheerders die geen vergunning aanvragen, moeten derhalve daar waar nodig hun activiteiten aanpassen, zodat er geen sprake meer is van bemiddelen en/of adviseren in de zin van de Wft. Dit om te voorkomen dat er sprake is van een vergunningplicht en de daaraan verbonden verzekeringsplicht.

Een VVE-beheerder heeft echter meer opties dan alleen activiteiten aanpassen of een vergunning aanvragen.

Zo kan men:

  • De werkzaamheden voortaan beperken tot het verstrekken van adresgegevens.
  • Een verbonden bemiddelaar worden bij één verzekeraar.
  • Een aangesloten onderneming worden bij een makelaar of assurantietussenpersoon en op die manier ‘meeliften’ op de vergunning van die makelaar of tussenpersoon.

Voor het zijn van een verbonden bemiddelaar of een aangesloten onderneming stelt de AFM eveneens eisen. Zo moet er bijvoorbeeld sprake zijn van een nauw samenwerkingsverband tussen de partijen en enige zeggenschap van de vergunninghouder ten opzichte van de beheerder. Tevens zal de vakbekwaamheid moeten worden getoetst. In een aantal gevallen zal een beheerder een Wft tentamen schadeverzekering dienen af te leggen en de kennis en kunde up to date moeten houden door het halen van PE punten.

 

Verzekeren

Wanneer een VVE-beheerder adviseert en/of bemiddelt dient er een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te worden afgesloten die voldoet aan de verplicht verzekerde bedragen opgelegd door de AFM van €1.250.618,00 per aanspraak en €1.875.927,00 per verzekeringsjaar. Op de lopende polissen wordt in de meeste gevallen nog geen dekking geboden voor bemiddeling in en advisering over verzekering tenzij dit expliciet al is geregeld. Dit valt namelijk niet binnen de standaard hoedanigheid van een beheerder. Wij bieden de mogelijkheid, mits er sprake is van de benodigde vergunning, om dekking te verlenen op de huidige polis door middel van een clausule. Op deze manier hoeft er geen losse polis afgesloten te worden. Een CV blijft voor ons altijd wel belangrijk om zicht te houden op de kennis/kunde van de VVE-beheerder.

 

Meer informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de VVE-beheerder en onze contactpersonen vindt u hier.