De advocaat en persoonlijke aansprakelijkheid; gedekt?

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering                                                                        

Indien advocaten in privé worden aangesproken, voor een onrechtmatige daad begaan in de uitoefening van de werkzaamheden, valt dit in beginsel inderdaad gewoon onder de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de verzekeringnemer. In dit geval het advocatenkantoor. Naast dat een verzekeringnemer is verzekerd onder een beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt Markel International ook dekking voor ondergeschikten van de verzekeringnemer, bijvoorbeeld advocaten (in loondienst) en overige in de polis opgenomen verzekerden.

De situatie kan zich als volgt voordoen; een cliënt geeft opdracht aan een advocatenkantoor om zich in een bepaalde zaak te adviseren. Het kantoor wijst hiervoor intern een advocaat aan om de opdracht uit te voeren. Uiteindelijk wordt of is volgens de cliënt verkeerd advies verstrekt door de advocaat waardoor de cliënt schade lijdt. De cliënt stelt hiervoor naast het advocatenkantoor ook de advocaat persoonlijk aansprakelijk. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van het advocatenkantoor (de verzekeringnemer) biedt hiervoor dan dekking, maar zoals gesteld, er zijn ook uitzonderingen.

Niet altijd dekking

Er is niet altijd sprake van dekking mocht de advocaat privé worden aangesproken door zijn cliënt. Zo zijn er natuurlijk ook uitsluitingen van toepassing. Een onrechtmatige daad vordering die voortvloeit uit valsheid in geschrifte zal niet zijn verzekerd.

Daarnaast zijn er situaties denkbaar waarbij de aangesproken advocaat inmiddels niet meer werkzaam is. Het is dan ook erg belangrijk om uitloop goed te regelen, zowel in het geval van vertrek naar een ander kantoor als in het geval van bijvoorbeeld pensioen of het beëindigen van de advocatenpraktijk. In de voorwaarden van Markel International is uitloop goed geregeld en hoeft de verzekeringnemer hier in ieder geval geen zorgen om te maken.

Conclusie

Persoonlijke aansprakelijkheid is gedekt, maar er kunnen zich natuurlijk altijd omstandigheden voordoen waardoor alsnog geen dekking wordt verstrekt. Lees in ieder geval de polis goed door en zorg ervoor dat de definitie van verzekerden goed is omschreven en/of alle ondergeschikten onder de polis vallen. Dit geldt ook voor de voormalig verzekerden die tijdens de looptijd zijn uitgetreden. Voor allen is het tevens van belang dat uitloop goed is geregeld.
 

Lees hier meer over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor advocaten.