Nemen robots het werk van mensen over?

Robo- en automatisering

Dat mensen sceptisch zijn over hun baan en bang zijn deze te verliezen door de komst van machines is geen rare gedachten. In veel bedrijven zien we dat werkzaamheden die vroeger door mensen werden gedaan nu zijn overgenomen door machines. Zo ook in de haven van Rotterdam, waar sinds kort grote kranen automatisch containers van schepen binnen halen. Ook in de auto-industrie wordt steeds meer werk uitgevoerd door machines. Dat er banen verdwijnen in bepaalde sectoren kan wel worden vastgesteld, maar de andere kant van het verhaal is ook dat door robo- en automatisering meer banen kunnen ontstaan en nieuwe banen. De stijging in werkgelegenheid kan bijvoorbeeld ontstaan doordat de productiviteit omhoog gaat door de inzet van machines, de productiekosten laag worden en de welvaart stijgt (Graetz & Michaels, maart 2015).

Nieuwe banen ontstaan doordat mensen bijvoorbeeld nodig zijn om toezicht te houden en machines te onderhouden. Denk aan de zelfrijdende auto. Wellicht hebben we in de toekomst helemaal geen vrachtwagenchauffeur meer nodig en vervalt deze baan, maar zal er wel iemand nodig zijn die de vrachtwagen onderhoudt en controleert. Daarnaast hebben we mensen nodig voor het denkwerk, want wie ontwerpt een machine, biedt de service aan en coördineert het project?
Al met al geeft dit aan dat er banen zullen verdwijnen, er nieuwe banen bijkomen en dit er voor kan zorgen dat bedrijven nieuwe risico’s kunnen lopen. Waar vroeger de mens de werkzaamheden uitvoerden met zijn handen en schade kon veroorzaken, kan schade tegenwoordig worden veroorzaakt door de machine. Tevens zullen ook bij de nieuwe banen, nieuwe risico’s horen.

Nieuwe risico’s

Als verzekeraar en tussenpersoon is het belangrijk om genoemde ontwikkelingen goed in de gaten te houden. Bedrijven veranderen, werkzaamheden veranderen wat tot gevolg heeft dat ook risico’s veranderen. De mate van schade zou verlaagd kunnen worden door toenemende automatisering waardoor premies ook omlaag gaan en nagedacht moet worden over nieuwe verdienmodellen. Aan de andere kant zorgen nieuwe banen er voor dat verzekeraars moeten nadenken over nieuwe verzekeringsproducten waarin dekking wordt geboden voor de desbetreffende functie. Daarbij speelt kennis binnen de organisatie een erg belangrijke rol, maar ook het delen van kennis met je zakenpartners. Bespreek als tussenpersoon samen met de verzekeraar, en andersom, de kansen en mogelijkheden van robo- en automatisering.