Markel komt met 3 nieuwe verzekeringsproducten voor uw klanten

Dat betekent dat “eigen schade” en “schade geleden door de opdrachtgever waarvoor de machinebouwer aansprakelijk is zelfs voor de definitieve oplevering”  in 1 dekking moeten worden verenigd. Niet gemakkelijk, maar wel in het belang van alle betrokken partijen. Markel is deze uitdaging aangegaan en zo is de BAM-verzekering eind vorig jaar geboren.

1. De BAM-verzekering

Machinebouwers en installatiebedrijven zijn steeds vaker verantwoordelijk voor het risico - naast de bouw – van het ontwerp van een machine/installatie. Dat betekent een veel groter risico voor deze bedrijven, want een ogenschijnlijk kleine ontwerpfout kan leiden tot aansprakelijkheidsclaims van de door de opdrachtgever geleden schade. Normaal gesproken verzekert een machinebouwer en/of installatiebedrijf zich voor eigen schade en aansprakelijkheid, op 3 polissen bij verschillende maatschappijen, waarbij de dekking niet op elkaar is afgestemd. Overlappingen, of erger, gaten tussen de polissen zijn dan eerder aan de orde waardoor de schadebehandeling onnodig vertraging oploopt en/of schades gemakkelijk tussen wal en schip kunnen vallen. Dit laatste kan ten koste gaan van het eigen vermogen van de onderneming met alle negatieve gevolgen van dien.

Daarom heeft Markel de BAM-verzekering ontwikkeld. Dat is een unieke combinatie van dekkingen voor:

  • Beroepsaansprakelijkheid (BAV)
  • Bedrijfsaansprakelijkheid (AVB)
  • Transportmontage (TM)

Bovendien worden sommige werkzaamheden uitbesteed aan onderaannemers, waarvoor de machinebouwer en het installatiebedrijf mede verantwoordelijk zijn. Ook deze werkzaamheden zijn meeverzekerd.

2. De Vangnet voor Verweer verzekering  

Daarnaast werd Markel ook gevraagd om een verzekeringsproduct dat rechtsbijstand kan verlenen als de beroepsaansprakelijkheidsverzekering niet thuis geeft. Elke aansprakelijkheidsverzekering kent wel uitsluitingen, in/uitloopproblemen, een verzekerd bedrag, etc, maar vooral ook dat er een civiel belang moet zijn om überhaupt rechtsbijstand te kunnen verlenen. Maar wat dan te doen met bestuurs-, straf-, en tuchtrechtelijke aanspraken?

Markel heeft daarvoor een nieuw product de zgn. “Vangnet Voor Verweer”-verzekering (VVV). Dit product is een aanvulling op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en biedt een rechtsbijstandsdekking voor geschillen met de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar (Markel) over een (gedeeltelijke) afwijzing van een schade door Markel, geschillen met de overheid (boete), straf- en/of tuchtrechtelijke geschillen waarin dekking onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering ontbreekt in verband met een beroepsfout.  

De VVV kan uitsluitend worden gecombineerd met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) van Markel en kan alleen niet worden gecombineerd met juridische beroepen. De VVV biedt dekking tegen de volgende verzekerde bedragen:

  • €50.000,00 per geschil voor Benelux en Duitsland 
  • €25.000,00 per geschil voor andere EU-lidstaten

Er geldt slechts een minimum belang van €250,00 per geschil. Verder is de VVV een geïntegreerde dekking en niet zomaar een product dat met een nietje vast zit aan de BAV. Zo is er geen 3 maanden wachttijd zoals bij een traditionele verzekering en kent de polis nauwelijks uitsluitingen. Het dekkingsgebied loopt gelijk met de BAV evenals inloop en uitloop.

3. Schadeverzekering voor werknemers

In 2011 zijn er diverse producten in de markt gelanceerd die dekking bieden voor de werkelijk geleden schade die een ondergeschikte lijdt als gevolg van een werkgerelateerd ongeval dat heeft plaatsgevonden. Met deze verzekeringen wordt invulling gegeven aan de op artikel 7:611BW door de Hoge Raad gebaseerde “verzekeringsplicht” voor de werkgever, waarbij aansprakelijkheid van de werkgever of een derde ontbreekt. Toendertijd werd zelfs gedacht dat de Hoge Raad de verzekeringsplicht steeds verder zou oprekken en het woon/werkverkeer ook onder deze verzekeringsplicht zou komen te vallen.

Inmiddels heeft de Hoge Raad een aantal uitspraken van lagere rechters in dit kader genuanceerd en heeft een ‘nieuwe’ verzekeringsplicht vastgesteld.

Het gaat om verkeersongevallen waarbij de werknemer schade lijdt in de uitoefening van de werkzaamheden als deelnemer aan het wegverkeer indien de werknemer:

a.   als bestuurder van een motorvoertuig betrokken raakt bij een verkeersongeval, dan wel indien hij
b.   als fietser of voetganger schade lijdt als gevolg van een ongeval waarbij één of meer voertuigen zijn betrokken, of
c.   als fietser schade lijdt als gevolg van een eenzijdig fietsongeval

Deze nuances hebben geleid tot een geactualiseerd verzekeringsproduct dat naadloos aansluit bij voornoemde uitgangspunten, de Schadeverzekering voor Werknemers. Wij hanteren hierbij een lage franchise, naar keuze EUR 2.000,- dan wel EUR 4.000,- per ongeval. Woon/werkverkeer kan uit de dekking worden gelaten dat 20% premie scheelt.

Natuurlijk hebben wij specifieke informatie per verzekeringsproduct voor u klaar liggen om uw relaties verder te informeren. Deze kunt u terug vinden op onze website. Onze acceptanten kunnen u helpen met het afsluiten en/of het beantwoorden van uw vragen.

Neem contact op met Elbert-jan Offereins voor meer informatie over deze producten.