part vii nl

Part VII Transfer van aanspraken van MIICL naar MISE

Als onderdeel van de Brexit-strategie van Markel heeft Markel een nieuwe verzekeraar opgericht in Duitsland, Markel Insurance SE (MISE). Deze entiteit zal voor de Markel Groep de EEA risico’s gaan verzekeren, zoals voorheen werd gedaan door de in London gevestigde verzekeraar, Markel International Insurance Company Limited (MIICL) en ons Lloyds’s Syndicate 3000.

MISE heeft inmiddels een vergunning en is gekapitaliseerd met een A rating van S&P en A.M. Best. Dit is dezelfde rating als MIIICL. MISE zal na de Brexit de primaire verzekeraar zijn voor EEA risico’s.
Inmiddels heeft de zogenoemde Part VII overdracht van alle resterende rechten en verplichtingen van MIICL naar MISE plaatsgevonden en is goedgekeurd door de High Court van Engeland en Wales (het Engelse Hooggerechtshof).

Het gehele process van de Part VII overdracht en informatieve documenten treft u hieronder aan.


Brief aan Overgedragen Polishouders

Brief aan verzekeringsagenten

Brief betreffende: WA-begunstigden – Verkrijger

Brief betreffende: WA-begunstigden – Overdracht

Brief aan Polishouders van de Verkrijger

Brief aan herverzekeraars

Brief aan makelaars – uitsluitend ter informatie

Brief aan verzekeringsagenten betreffende: WA-begunstigden

Juridische kennisgeving

Samenvatting van de regeling

Samenvatting van de onafhankelijke deskundige

Overdracht aan MISE